Trắc nghiệm Nitơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 4518 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để điều chế một lượng nhỏ nitơ trong phòng thí nghiệm ta cần đun nóng hỗn hợp dung dịch bão hòa các muối:

Xem đáp án

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế N2 bằng cách đun nóng dung dịch NaNO2 và NH4Cl:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong phòng thí nghiệm, nitơ tinh khiết được điều chế từ:

Xem đáp án

Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế N2 bằng phương pháp đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điểm giống nhau giữa N2CO2

Xem đáp án

Điểm giống nhau giữa N2 và CO2là: đều không duy trì sự cháy và sự sống.

A sai vì N2 ít tan trong nước

B sai vì CO2 chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử vì C có số oxi hóa +4 là số oxi hóa cao nhất, còn O có số oxi hóa -2 nhưng không có phản ứng nào để O tạo thành O2 nên O không có tính khử.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Xem đáp án

Liti nitrua: Li3N

Nhôm nitrua: AlN

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Mệnh đề không đúng là: Tính phi kim của các nguyên tố nhóm VA tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Vì trong cùng một nhóm, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì độ âm điện giảm => tính phi kim giảm.

A đúng vì các nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình e lớp ngoài là ns2np3

B đúng vì nitơ có số hiệu nguyên tử nhỏ nhất

D đúng.

Đáp án cần chọn là: C


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

11_Thành Đạt 11A10 Trần

N

6 tháng trước

Nhật Khánh

Bình luận


Bình luận

Linh Phạm Công
07:55 - 22/10/2021

Câu 9 có 2 đáp án giống nhau

Bht
08:13 - 03/06/2022

C9 A

Thanh Xuân
15:05 - 20/08/2022

ủa C cx đúng mà