Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án

  • 2351 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là .


Câu 2:

Chọn câu trả lời đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do ‒5 là số nguyên âm, mà ℕ là tập hợp các số tự nhiên nên 5   là cách viết sai.

 57 là số hữu tỉ, mà  Chọn câu trả lời đúng? (ảnh 1) là tập hợp các số nguyên nên  57   là cách viết sai.

 47 là số hữu tỉ nên  47   là cách viết sai.

35 là số hữu tỉ nên cách viết 35   là cách viết đúng.


Câu 3:

Số nào sau đây là số hữu tỉ dương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:  47 < 0;  35 < 0;

 1 2 = 12 > 0;  29 < 0.

Vậy số hữu tỉ dương là  1 2.


Câu 4:

Số nào sau đây là số hữu tỉ âm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 0,13 = 13100 > 0;   57 = 57 > 0;

 135 < 0;  2 7 = 27 > 0.

Vậy số hữu tỉ âm là  135.


Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương. Do đó chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

1 năm trước

thám tử lừng danh cô đơn :(

Bình luận


Bình luận

linh phương
21:34 - 08/09/2022

hay

tranduyquang
19:43 - 16/09/2022

uk,chuẩn

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:40 - 16/09/2022

uk,hay nhỉ

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:49 - 16/09/2022

wtf(địt mẹ bài) câu 12 đáp án A đúng mà nó bảo sai,cay

Ảnh đính kèm

Nguyễn Phương Thảo
19:08 - 23/11/2022

câu 12 đáp án đúng là A mà mình làm A thì lại chấm sai ????

Đỗ Minh Tuấn
08:48 - 02/06/2023

nó bị lỗi hay sao ấy

Kim Anh
22:17 - 22/10/2023

hi