Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 7. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 400 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện;

- Ba đường trung tuyến của tam giác đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng \(\frac{2}{3}\) độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 2:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Điểm G trong hình nào là trọng tâm của tam giác đó?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm cạnh đối diện nên điểm G trong hình a là là giao điểm của ba đường trung tuyến trong tam giác đó

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 3:

Một tam giác có tất cả bao nhiêu đường trung tuyến?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Một tam giác có tất cả 3 đường trung tuyến xuất phát từ ba đỉnh của tam giác.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Biết AM = 3 cm, độ dài đoạn thẳng AD bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại D nên D là trọng tâm tam giác ABC.

Suy ra AD = \(\frac{2}{3}\)AM (tính chất trọng tâm của tam giác).

Do đó AD = \(\frac{2}{3}\).3 = 2 (cm).

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Cho tam giác DEF có trung tuyến DM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Media VietJack

Xét DDFE có G là trọng tâm tam giác DFE.

Suy ra DG = \(\frac{2}{3}\)DM nên phương án B là đúng.

Ta có:

• DM = DG + GM = \(\frac{2}{3}\)DM + GM

Suy ra DM – \(\frac{2}{3}\)DM = GM hay \(\frac{1}{3}\)DM = GM.

Do đó phương án C là đúng.

• DG = \(\frac{2}{3}\)DM và GM = \(\frac{1}{3}\)DM nên DG = 2GM.

Do đó phương án A là đúng.

\(\frac{1}{3}\)DM = GM nên DM = 3GM.

Do đó phương án D là sai.

Vậy ta chọn phương án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận