Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 259 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ba đường phân giác trong tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Biết I là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác ABC và IH = 2 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác ABC nên điểm I cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Do đó IH = IK.

Mà IH = 2 cm (giả thiết) nên IK = 2 cm.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Điểm I trong hình nào cách đều ba cạnh của tam giác?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đường phân giác của một góc là đường chia góc đó ra thành hai góc bằng nhau

Mỗi tam giác có 3 đường phân giác cắt nhau tại một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác.

Trong 4 hình ta thấy điểm I trong Hình d là giao điểm của ba đường phân giác.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Hai đường phân giác PF, NG cắt nhau tại O. Số đo góc OMN là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Xét DMNP có hai đường phân giác PF, NG cắt nhau tại O nên O là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác.

Do đó MO là tia phân giác của góc PMN.

Suy ra \(\widehat {OMN} = \frac{1}{2}\widehat {PMN} = \frac{1}{2}.90^\circ = 45^\circ \).

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho tam giác MNP có các tia phân giác của góc M và N cắt nhau tại H. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Ta có DMNP có MH và NH là hai tia phân giác của góc M và N cắt nhau tại H nên H là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.

Do đó PH là tia phân giác của góc P.

Suy ra \(\widehat {MPH} = \widehat {NPH}\), \(\widehat {MPN} = 2\widehat {MPH}\)\(\widehat {MPN} = 2\widehat {NPH}\).

Vậy ta chọn phương án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận