Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 9. Tính chất ba đường phân giác của tam giác có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 668 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ba đường phân giác trong tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:

Media VietJack

Biết I là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác ABC và IH = 2 cm. Độ dài đoạn thẳng IK là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì I là giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác ABC nên điểm I cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Do đó IH = IK.

Mà IH = 2 cm (giả thiết) nên IK = 2 cm.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Cho các hình vẽ sau:

Media VietJack

Điểm I trong hình nào cách đều ba cạnh của tam giác?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đường phân giác của một góc là đường chia góc đó ra thành hai góc bằng nhau

Mỗi tam giác có 3 đường phân giác cắt nhau tại một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác.

Trong 4 hình ta thấy điểm I trong Hình d là giao điểm của ba đường phân giác.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 4:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Hai đường phân giác PF, NG cắt nhau tại O. Số đo góc OMN là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Xét DMNP có hai đường phân giác PF, NG cắt nhau tại O nên O là giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác.

Do đó MO là tia phân giác của góc PMN.

Suy ra \(\widehat {OMN} = \frac{1}{2}\widehat {PMN} = \frac{1}{2}.90^\circ = 45^\circ \).

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho tam giác MNP có các tia phân giác của góc M và N cắt nhau tại H. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Ta có DMNP có MH và NH là hai tia phân giác của góc M và N cắt nhau tại H nên H là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.

Do đó PH là tia phân giác của góc P.

Suy ra \(\widehat {MPH} = \widehat {NPH}\), \(\widehat {MPN} = 2\widehat {MPH}\)\(\widehat {MPN} = 2\widehat {NPH}\).

Vậy ta chọn phương án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận