Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 4 có đáp án

  • 446 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu sai

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu sai.   A. Góc zMx và góc tMy là hai góc đối đỉnh; (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đáp án A sai vì góc zMx và góc tMy bằng nhau nhưng không có cạnh chung nên góc zMx và góc tMy không phải là hai góc đối đỉnh.


Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây. Biết xOt^=90° . Chọn đáp án đúng.

Cho hình vẽ dưới đây. Biết góc xOt= 90 độ. Chọn đáp án đúng. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có tOy^+yOx^=tOx^=90°  nên góc tOy và góc yOx là hai góc phụ nhau.

Do đó đáp án B đúng.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây. Tính xBy'^ .

Cho hình vẽ dưới đây. Tính  góc xBy'. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: xBy'^+xBy^=180°  (hai góc kề bù)

xBy^=60° nên xBy'^+60°=180°

Suy ra xBy'^=180°60°=120°

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây. Tính bKa'^ .

Cho hình vẽ dưới đây. Tính góc bKa' (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì góc aKb và góc a’Kb’ là hai góc đối đỉnh nên bKa^=b'Ka'^=70° .

Ta có bKa^+b'Ka^=180° (hai góc kề bù)

bKa^=70° nên 70°+b'Ka^=180°

Suy ra b'Ka^=180°70°=110°

Vậy chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu đúng.

Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu đúng. (ảnh 1)

Xem đáp án
Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu đúng. (ảnh 2)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận