Câu hỏi:

19/09/2022 203

Trong mặt phẳng αcho tức giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song và Sα . Xác định giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau đây:

a) SAC và SBD

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Trong mặt phẳng (anpha) cho tức giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song và  S không thuộc (anpha). a) (SAC) và (SBD)  (ảnh 1)

a) Trong mặt phẳng (ABCD) gọi O=ACDB

Ta có SSACSBD1

Lại có

OACSACOSACOBDSBDOSBDOSACSBD2

Từ (1) và (2) suy ra SO=SACSBD

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD. M, N là hai điểm lần lượt thuộc hai cạnh AB, AC sao cho MN cắt BC tại I. Khẳng định nào sau đây là đúng

Xem đáp án » 20/09/2022 671

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của BC và SD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SCD)

Xem đáp án » 20/09/2022 579

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD với AC BD giao nhau tại M, AB CD giao nhau tại N. Hai mặt phẳng (SAB)(SCD) có giao tuyến là

Xem đáp án » 20/09/2022 550

Câu 4:

Cho bốn điểm A, B, C, D không cùng thuộc một mặt phẳng. Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của (BCD) (MNP)

Xem đáp án » 19/09/2022 473

Câu 5:

Cho tứ diện ABCD, gọi NK lần lượt là trung điềm của AD và BC. NK là giao tuyến của mặt phẳng (BCA/) với mặt phẳng nào

Xem đáp án » 20/09/2022 462

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, gọi O là giao điểm của AC BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng

Xem đáp án » 20/09/2022 446

Câu 7:

Cho tứ diện ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của CDAD, G là trọng tâm tam giác ACD. BG là giao tuyến của hai mặt phẳng nào?

Xem đáp án » 20/09/2022 445

Bình luận


Bình luận