Câu hỏi:

02/10/2022 569

Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Cho biết HB = HM. Chứng minh:

a) ABH = AMH;

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Media VietJack

a) Xét ABH và AMH có:

AHB^=AHM^=90°,

Cạnh AH là cạnh chung,

HB = HM (giả thiết).

Do đó ΔABH = ΔAMH (c.g.c).

Vậy ΔABH = ΔAMH.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC có ba trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại G. Chứng minh: GA+GB+GC=23AM+BN+CP.

Xem đáp án » 02/10/2022 836

Câu 2:

Cho tam giác ABC có hai trung tuyến AM và CN cắt nhau tại G

a) Biết AM = 12 cm, tính AG.

Xem đáp án » 02/10/2022 757

Câu 3:

c) Tìm x biết AG = 3x – 4, GM = x.

Xem đáp án » 02/10/2022 511

Câu 4:

c) SGAB = SGBC = SGAC.

Xem đáp án » 02/10/2022 402

Câu 5:

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM và G là trọng tâm. Chứng minh:

a) SAMB = SAMC;

Xem đáp án » 02/10/2022 361

Câu 6:

b) SABG = 2SBMG;

Xem đáp án » 02/10/2022 258

Bình luận


Bình luận