Câu hỏi:

30/12/2022 70

Cho x,y>0 vàx2+4y2=12xy. Khẳng đinh nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vớix,y>0, ta có: x2+4y2=12xyx+2y2=16xy

                                                log2x+2y2=log216xy

                                                2log2x+2y=4+log2x+log2y 

                                                log2x+2y=2+12log2x+log2y. 

Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho log3=a,log2=b. Khi đó giá trị của log12530 tính theo a là

Xem đáp án » 31/12/2022 1,078

Câu 2:

Cho lg3=a,lg2=b. Khi đó giá trị của log12530 được tính theo a là:

Xem đáp án » 30/12/2022 453

Câu 3:

Cho a=log23;b=log35;c=log72. Khi đó giá trị của biểu thức log14063 được tính theo a, b, c là

Xem đáp án » 31/12/2022 296

Câu 4:

Biết rằng log2a,log3b,log5c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân và có tổng bằng 14, đồng thời log2a4,log3b2,log5c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Giá trị của P=a+b+c bằng

Xem đáp án » 31/12/2022 286

Câu 5:

Biến đổi biểu thức P=loga2a10b2+logaab+logb3b2 (với 0<a1, 0<b1) ta được

Xem đáp án » 30/12/2022 267

Câu 6:

Với mọi số tự nhiên n. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/12/2022 242

Câu 7:

Cho log1227=a. Khi đó giá trị của log616 được tính theo a là

Xem đáp án » 30/12/2022 233

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK