Câu hỏi:

30/12/2022 89

Cho các số thực a<b<0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì khi a<b<0 không tồn tại ln a, ln b 

Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho log3=a,log2=b. Khi đó giá trị của log12530 tính theo a là

Xem đáp án » 31/12/2022 1,063

Câu 2:

Cho lg3=a,lg2=b. Khi đó giá trị của log12530 được tính theo a là:

Xem đáp án » 30/12/2022 450

Câu 3:

Cho a=log23;b=log35;c=log72. Khi đó giá trị của biểu thức log14063 được tính theo a, b, c là

Xem đáp án » 31/12/2022 291

Câu 4:

Biết rằng log2a,log3b,log5c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân và có tổng bằng 14, đồng thời log2a4,log3b2,log5c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Giá trị của P=a+b+c bằng

Xem đáp án » 31/12/2022 280

Câu 5:

Biến đổi biểu thức P=loga2a10b2+logaab+logb3b2 (với 0<a1, 0<b1) ta được

Xem đáp án » 30/12/2022 264

Câu 6:

Với mọi số tự nhiên n. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 30/12/2022 237

Câu 7:

Cho log1227=a. Khi đó giá trị của log616 được tính theo a là

Xem đáp án » 30/12/2022 233

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK