Câu hỏi:

05/01/2023 131

Trong các số sau, số nào là nghiệm của phương trình z2+1=z z?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Ta có 

z2+1=zzz22.z.12+14=34z122=3i24z12=3i2z12=3i2z=1+3i2z=13i2

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số thực a, biết rằng phương trình z4+az2+1=0 có bốn nghiệm z1, z2, z3, z4 thỏa mãn z12+4z22+4z32+4z42+4=441. Tìm a

Xem đáp án » 05/01/2023 1,758

Câu 2:

Phương trình z2+az+b=0 a,b có nghiệm phức là 3 + 4i. Giá trị của a + b  bằng

Xem đáp án » 05/01/2023 346

Câu 3:

Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z22z+5=0. Tọa độ điểm biểu diễn số phức 74iz1 trên mặt phẳng phức là

Xem đáp án » 05/01/2023 197

Câu 4:

Cho số thực a > 2  và gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z22z+a=0. Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án » 05/01/2023 105

Câu 5:

Tất cả các nghiệm phức của phương trình z2+5=0

Xem đáp án » 05/01/2023 91

Câu 6:

Tổng môđun bốn nghiệm phức của phương trình 2z43z22=0

Xem đáp án » 05/01/2023 91

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK