Câu hỏi:

06/01/2023 98

Cho số phức z thỏa mãn z+3+z3=10. Giá trị nhỏ nhất của z

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Gọi F13;0, F23;0 có trung điểm là O(0;0). Điểm M  biểu diễn số phức z

Theo công thức trung tuyến thì z2=OM2=MF12+MF222F1F224

Ta có MF12+MF22MF12+MF2222=50

Đẳng thức xảy ra khi 

MF1=MF2MF1+MF2=10M4;0M4;0minz=502364=4

Khi z = 4i  hoặc z = -4i

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho số phức z  thỏa mãn z2+iz+13i=5. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=z+14i bằng

Xem đáp án » 06/01/2023 616

Câu 2:

Cho z  là số phức thay đổi thỏa mãn z2+z+2=42. Trong mặt phẳng tọa độ gọi M, N là điểm biểu diễn số phức z và z¯. Giá trị lớn nhất của diện tích tam giác OMN là

Xem đáp án » 06/01/2023 307

Câu 3:

Cho số phức z=x+yi x,y thỏa mãn z¯+23iz2+i5. Gọi m, M  lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức P=x2+y2+8x+6y. Giá trị m + M  là

Xem đáp án » 06/01/2023 288

Câu 4:

Cho số phức z thỏa mãn z=1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z+1+z2+z+1. Khi đó giá trị của M + m bằng

Xem đáp án » 07/01/2023 206

Câu 5:

Cho số phức z  thỏa mãn z=1. Giá trị lớn nhất của biểu thức P=1+z+31z bằng

Xem đáp án » 06/01/2023 193

Câu 6:

Xét số phức z  thỏa mãn 4z+i+3zi=10. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z

Xem đáp án » 06/01/2023 156

Câu 7:

Cho số phức z  thỏa mãn z34i=1. Môđun lớn nhất của số phức z  bằng

Xem đáp án » 06/01/2023 149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK