Câu hỏi:

02/02/2023 24

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tất cả các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị  tồn tại một điểm duy nhất có hoành độ âm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Ta có: d:x+2y3=0y=12x+32  nên hệ số góc của d là 12 .

Do tiếp tuyến vuông góc với d nên hệ số góc của tiếp tuyến là k thì k.12=1k=2.

Gọi Mx0;y0  là tiếp điểm của tiếp tuyến với Cm  thì x0  là nghiệm của phương trình y'=kmx2+2m1x+43m=2 .

mx2+2m1x+23m=0*

Theo bài toán thì ta phải tìm m để (*) có duy nhất một nghiệm âm.

+ Trường hợp 1: Nếu m=0  thì (*) 2x=2x=1  (loại).

+ Trường hợp 2: Nếu m0  . Ta thấy phương trình (*) có hai nghiệm là x=1  x=23mm .

Do đó để (*) có một nghiệm âm thì 23mm<0m<0  hoặc m>23 .

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 119

Câu 2:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 111

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+2x1  có đồ thị (C). Một tiếp tuyến bất kỳ với (C) cắt đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại A và B, biết I1;2 . Giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 99

Câu 4:

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tập hợp các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị Cm  tồn tại đúng hai điểm có hoành độ dương mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Xem đáp án » 03/02/2023 97

Câu 5:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x4x3  tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là

Xem đáp án » 29/01/2023 92

Câu 6:

Cho hàm số y=x+1x+2  có đồ thị (C) và đường thẳng d:y=2x+m1  ( m là tham số thực). Gọi k1,  k2  là hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của d và (C). Tích k1,  k2  bằng

Xem đáp án » 29/01/2023 87

Câu 7:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1 . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2  có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3  . Hỏi tiếp tuyến của C3  tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 78

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK