Câu hỏi:

02/02/2023 41

Cho hàm số y=18x474x2  có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt Mx1;y1;  Nx2;y2  ( M, N khác A ) thỏa mãn y1y2=3x1x2

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Do tiếp tuyến đi qua hai điểm Mx1;y1;  Nx2;y2  nên hệ số góc của tiếp tuyến là k=y1y2x1x2=3 .

Ta có y'=12x372x  .

Xét phương trình 12x372x=3x=3;  x=1;  x=2.

Mặt khác để tiếp tuyến của hàm số trùng phương cắt được đồ thị tại hai điểm phân biệt thì tiếp điểm A chỉ có thể chạy trong phần đồ thị từ điểm cực tiểu thứ nhất sang điểm cực tiểu thứ hai (trừ hai điểm uốn).

Khi đó phương trình y'=0x37x=0x=0x=±7

Do đó hai điểm cực tiểu là x=7  x=7  nên hoành độ của tiếp điểm x07;7

Vậy chỉ có x0=1;  x0=2  thỏa mãn.

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 113

Câu 2:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 103

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+2x1  có đồ thị (C). Một tiếp tuyến bất kỳ với (C) cắt đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại A và B, biết I1;2 . Giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 97

Câu 4:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x4x3  tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là

Xem đáp án » 29/01/2023 92

Câu 5:

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tập hợp các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị Cm  tồn tại đúng hai điểm có hoành độ dương mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Xem đáp án » 03/02/2023 85

Câu 6:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1 . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2  có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3  . Hỏi tiếp tuyến của C3  tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 78

Câu 7:

Cho hàm số y=x+1x+2  có đồ thị (C) và đường thẳng d:y=2x+m1  ( m là tham số thực). Gọi k1,  k2  là hệ số góc tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của d và (C). Tích k1,  k2  bằng

Xem đáp án » 29/01/2023 72

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK