Câu hỏi:

02/02/2023 12

Cho hàm số y=2x1x1  có đồ thị là (C). Phương trình tiếp tuyến tại điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến đó vuông góc với IM, I là tâm đối xứng của (C) là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Giả sử Mx0;y0  là tiếp điểm,

Gọi A, B là giao điểm của tiếp tuyến với tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị.

Theo lý thuyết trên thì M là trung điểm của AB. Do ΔIAB  vuông tại I mà IMAB  nên ΔIAB  vuông cân tại I IA=IB  khi đó hệ số góc của tiếp tuyến là k=±1 .

k=y'x0=1x012<0  nên k=1 .

Vậy ta có phương trình 1x012=1x0=0x0=2

+ Với x0=0  thì y0=1 . Do đó phương trình tiếp tuyến là y=x+1.

+ Với x0=2  thì y0=3 . Do đó phương trình tiếp tuyến là y=x+5.

Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x4x3  tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là

Xem đáp án » 29/01/2023 91

Câu 2:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 88

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+2x1  có đồ thị (C). Một tiếp tuyến bất kỳ với (C) cắt đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại A và B, biết I1;2 . Giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 87

Câu 4:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1 . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2  có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3  . Hỏi tiếp tuyến của C3  tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 72

Câu 5:

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tập hợp các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị Cm  tồn tại đúng hai điểm có hoành độ dương mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Xem đáp án » 03/02/2023 72

Câu 6:

Cho hàm số y=x2x+1 . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x=0 

Xem đáp án » 29/01/2023 71

Câu 7:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1  . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2   có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3 . Hỏi tiếp tuyến của C3 tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 63

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK