Câu hỏi:

02/02/2023 45

Cho hàm số y=2x1x1  có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm Ma;bC,  a>0  tạo với hai tiệm cận của (C) một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2 . Giá trị của a+2b  bằng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Gọi A, B là giao điểm của tiếp tuyến với hai đường tiệm cận và I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Do ΔIAB  vuông tại I nên bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔIAB  R=12AB=2AB=22 .

Theo lý thuyết, ta có IA.IB=4,  AB=IA2+IB22IA.IB=22 .

Dấu " = " xảy ra khi IA=IB . Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến k=±1 .

Mặt khác k=y'a=1a12<0k=1 .

Ta có 1a12=1a=0a=2  . Do a>0a=2b=3.  Vậy a+2b=8.

Chọn C. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 107

Câu 2:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 101

Câu 3:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x4x3  tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là

Xem đáp án » 29/01/2023 92

Câu 4:

Cho hàm số y=2x+2x1  có đồ thị (C). Một tiếp tuyến bất kỳ với (C) cắt đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại A và B, biết I1;2 . Giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 92

Câu 5:

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tập hợp các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị Cm  tồn tại đúng hai điểm có hoành độ dương mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Xem đáp án » 03/02/2023 84

Câu 6:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1 . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2  có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3  . Hỏi tiếp tuyến của C3  tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 77

Câu 7:

Cho hàm số y=x2x+1 . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x=0 

Xem đáp án » 29/01/2023 71

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK