Câu hỏi:

02/02/2023 45

Cho hàm số y=2x+2x1 có đồ thị là (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tạo với hai tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Gọi A, B là giao điểm của tiếp tuyến tại điểm Mx0;y0C  với hai tiệm cận và I là giao điểm của hai đường tiệm cận. Khi đó ΔIAB  vuông tại I.

Theo lý thuyết, chu vi ΔIAB  IA+IB+AB2IA.IB+2IA.IB=8+42  vì IA.IB=4adbcc2=16

Do đó chu vi nhỏ nhất bằng 8+42  khi IA=IBk=±1 .

Mặt khác k=y'x0=4x012<0k=1 .

Vậy ta có 4x012=1x0=3x0=1

Với x0=3  thì y0=4 . Do đó phương trình tiếp tuyến là y=x3+4=x+7

Với  x0=1 thì y0=0 . Do đó phương trình tiếp tuyến là y=x+1=x1

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x33x212x+1  song song với đường thẳng d:12x+y=0   có dạng y=ax+b . Giá trị 2a+b  bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 92

Câu 2:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x4x3  tại giao điểm của đồ thị với trục hoành là

Xem đáp án » 29/01/2023 91

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+2x1  có đồ thị (C). Một tiếp tuyến bất kỳ với (C) cắt đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của (C) lần lượt tại A và B, biết I1;2 . Giá trị lớn nhất của bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IAB bằng

Xem đáp án » 02/02/2023 89

Câu 4:

Cho hàm số y=13mx3+m1x2+43mx+1  có đồ thị là Cm . Tập hợp các giá trị thực của tham số m để trên đồ thị Cm  tồn tại đúng hai điểm có hoành độ dương mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng d:x+2y3=0  

Xem đáp án » 03/02/2023 77

Câu 5:

Cho hàm số y=x+1x1  có đồ thị (C). Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau?

Xem đáp án » 02/02/2023 77

Câu 6:

Cho hàm số y=fx  có đạo hàm trên R. Gọi C1,C2,C3  lần lượt là đồ thị của các hàm số y=fx,y=ffx,y=fx2+1 . Các tiếp tuyến của C1,C2  tại điểm x0=2  có phương trình lần lượt là y=2x+1,y=4x+3  . Hỏi tiếp tuyến của C3  tại điểm x0=2  đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/02/2023 73

Câu 7:

Cho hàm số y=x2x+1 . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x=0 

Xem đáp án » 29/01/2023 71

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK