100 câu trắc nghiệm Sự điện li cơ bản (P1)

  • 24945 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất ở trạng thái rắn khan không dẫn điện.Còn axit, bazơ, muối ở trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch dẫn điện.


Câu 2:

Dãy nào sau đây gồm các chất điện li?

Xem đáp án

Đáp án D

Axit, bazơ và muối là chất điện li


Câu 3:

Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl3 có [Cl-]= 0,3M là:

Xem đáp án

Đáp án C

AlCl3  → Al3++ 3Cl-

 0,1M ←           0,3M


Câu 4:

Nồng độ mol của anion có trong 100 ml dung dịch có chứa 4,26 gam Al(NO3)3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

nAl(NO3)3= 0,02 mol; CM Al(NO3)3= 0,02/0,1= 0,2M

Al(NO3)3 → Al3++ 3NO3-

0,2M       →            0,6M   


Câu 5:

Công thức hóa học của chất mà khi điện li tạo ra ion Fe3+ và SO42- là:

Xem đáp án

Đáp án B

Fe2(SO4)3 → 2Fe3++ 3SO42-


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hồng Thắm

L

1 năm trước

Lê Vinh Trung

Bình luận


Bình luận

Lưu CA QL
08:27 - 09/11/2020

phần giải thích câu 6 cần chi tiết hơn vì x +x = 0,12 suy ra 0,06 x + x = 0,06?? không thuộc bảng tuần hoàn hh rất khó hiểu mong người đọc hiểu