16 câu trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ cực hay có đáp án

  • 5410 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO; CO2; axit cacbonic; muối cacbonat; cacbua kim loại… Vậy CH4 là hợp chất hữu cơ


Câu 3:

Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Crypt Tr

K

11 tháng trước

Khải Phan

N

11 tháng trước

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG THẢO

Bình luận


Bình luận