187 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic trong đề thi thử đại học có lời giải (P3)

  • 2508 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 1,74 gam anđehit no, đơn chức tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 6,48 gam Ag. Công thức cấu tạo của anđehit là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án B.

Nhận thấy các Đáp án đều là anđehit no, đơn chức RCHO ( không phải là HCHO)

 

→ Anđehit là C2H5CHO


Câu 3:

Cho các hợp chất sau: HOCH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH3, CH3-CH2OH, CH3-O-CH3. Số chất tác dụng với CuO nung nóng tạo anđehit là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A.

Các chất tác dụng với CuO nung nóng tạo anđehit là

HOCH2-CH2OH + 2CuO → OHC-CHO + 2Cu + 2H2O

CH3-CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O


Câu 4:

Trong công nghiệp, axit axetic không được sản xuất theo phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

Axit axetic được sản xuất

Lên men giấm: CH3CH2OH + O2 xt CH3COOH + H2O

Oxi hóa anđehit axetic: 2CH3CHO + O2 xt 2CH3COOH

Từ metanol và CO: CH3OH + CO xt CH3COOH


Câu 5:

Hiđro hóa hoàn toàn 8,8 gam etanal thu được m gam ancol etylic. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

CH3CHO + H2 xt, t0 CH3CH2OH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận