187 Bài tập Andehit - Xeton - Axit cacboxylic trong đề thi thử đại học có lời giải (P6)

  • 2506 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Amino axit H2N(CH2)6COOH có tên gọi đúng là: thay tên

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C

axit ω− aminoenatoic


Câu 2:

Axit axetic không tác dụng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

CO2.


Câu 3:

Axetanđehit là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D

CH3CHO


Câu 5:

Cho 0,94g hỗn hợp 2 andehit no, đơn chức kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng (không chứa andehit fomic) tác dụng với  dung dịch  với dung dịch  AgNO3  trong NH3 dư thu được 3,24 gam Ag . Công thức phân tử 2 andehit là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án A

nAg = 0,03 mol. Andehit no đơn chức mạch hở và không chứa HCHO nên

Vậy 2 andehit là C2H5CHOvà C3H7CHO


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận