Bài tập Toán 7: Tổng ba góc của một tam giác

  • 1134 lượt xem

  • 23 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 14:

Cho tam giác ABC có góc B tù. Chứng minh rằng các góc A và C nhọn.

Xem đáp án »

Do B tù nên ta có góc ngoài của đỉnh B là góc nhọn, suy ra các góc A, C nhọn.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận