Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

  • 1905 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6  C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5g H2O. Giá trị của m là:

Xem đáp án

  m = mC + mH = nCO2.12 + nH2O.2 = 0,075.12 + 0,25.2 = 1,4 gam.

- Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho dãy chuyển hoá sau:

 Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2) 

Công thức phân tử của B là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2)


Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân là anken?

Xem đáp án

- Có 4 đồng phân là:

   but – 1 – en,

   cis – but – 2 – en,

   trans – but – 2 – en,

   metylpropen.

- Chọn đáp án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận