Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

  • 1897 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Hỗn hợp gồm C2H2, C3H6, C3H8 để thu được C3H8 tinh khiết người ta cho hỗn hợp lội chậm qua:

Xem đáp án

- Cả C2H2  C3H6 đều phản ứng với dung dịch KMnO4 còn C3H8 thì không phản ứng.

- Không dùng brom nguyên chất vì brom nguyên chất dễ bốc hơi nên thu được C3H8 không tinh khiết.

- Chọn đáp án B.


Câu 4:

Cho các sơ đồ phản ứng:

 Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3) 

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)


Câu 5:

Chất tham gia phản ứng tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac là:

Xem đáp án

- Propin (C3H4) tham gia phản ứng tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac vì có liên kết ba ở đầu mạch.

- Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận