Đề thi giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Bài số 1 - Đề 5)

  • 1904 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Để phân biệt CH4, C3H6, C2H2 dùng cặp hoá chất

Xem đáp án

- Dùng dung dịch Br2 phân biệt được CH4 (không làm mất màu dd Br2), hai khí còn lại dùng AgNO3/ NH3 (C2H2 phản ứng tạo kết tủa vàng, C3H6 không phản ứng).

- Chọn đáp án C.


Câu 4:

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

Xem đáp án

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 5) 

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1 - Đề 5)


Câu 5:

Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

Xem đáp án

- Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là eten; propilen; buta – 1, 3 – đien.

- Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận