Trắc nghiệm Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại có đáp án (Nhận biết)

  • 2497 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất vật lí chung của kim loại

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại có những tính chất vật lí chung là : tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim. Các tính chất vật lí này đều do electron tự do gây ra.


Câu 2:

Cho dãy kim loại sau : Li, Ag, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong các kim loại trên là :

Xem đáp án

Đáp án C

Kim loại mềm nhất là Li (Li là kim loại kiềm, có thể cắt bằng dao)

Chú ý

Các em thường cho rằng Cs là kim loại mềm nhất do đó không chọn đáp án nào trong các đáp án này, tuy nhiên cần đọc kỹ đề bài đang cho 1 dãy kim loại và yêu cầu tìm kim loại mềm nhất trong dãy kim loại đó

=> Li là kim loại mềm nhất trong dãy đã cho


Câu 4:

Kim loại có những tính chất vật lý chung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Kim loại có những tính chất vật lí chung là : tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim. Các tính chất vật lí này đều do electron tự do gây ra.


Câu 5:

Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

Xem đáp án

Đáp án D

Tính chất vật lí của kim loại không phải do e tự do gây ra là tính cứng (tính chất riêng của kim loại)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận