Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 1256 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng nhất. Hình hộp chữ nhật có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.


Câu 2:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Mặt BB’C’C là hình gì?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các mặt bên đều là các hình chữ nhật nên mặt BB’C’C là hình chữ nhật.


Câu 3:

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. So sánh độ dài hai cạnh bên AA’ và DD’.

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh bên bằng nhau nên AA’ bằng DD’.


Câu 4:

Quan sát hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Mặt CC’D’D là hình gì?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có các mặt đều là hình vuông nên mặt CC’D’D là hình vuông.


Câu 5:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. So sánh độ dài hai cạnh AA’ và CC’.

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đều bằng nhau nên AA’ bằng CC’.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
20:20 - 20/09/2022

dễ quá mức

Ảnh đính kèm