Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên có đáp án

  • 922 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến cố chắc chắn là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra.


Câu 2:

Khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7 là biến cố gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số chấm xuất hiện trên mặt của con xúc xắc là: 1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm.

Ta thấy số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc luôn bé hơn 7.

Do đó, khi gieo một con xúc xắc thì số chấm xuất hiện trên con xúc xắc bé hơn 7 là biến cố chắc chắn vì đây là biến cố luôn xảy ra.


Câu 3:

Biến cố “Ngày mai em sẽ gặp một bạn học sinh sinh năm 1800” là biến cố gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Một người sinh năm 1800, tính đến thời điểm hiện tại (năm 2021) là 221 tuổi.

Do đó không thể xảy ra trường hợp “Ngày mai em sẽ gặp một bạn học sinh sinh năm 1800”.

Vậy biến cố “Ngày mai em sẽ gặp một bạn học sinh sinh năm 1800” là biến cố không thể vì điều này không thể xảy ra.


Câu 4:

Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp và quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo chia hết cho 2” là biến cố gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biến cố “Tổng số chấm trên hai mặt con xúc xắc chia hết cho 2” là biến cố ngẫu nhiên vì biến cố này không thể biết trước có xảy ra hay không.

Ví dụ: Nếu lần 1 tung được 2 chấm, lần 2 tung được 6 chấm thì tổng 2 lần là 8 chia hết cho 2 và biến cố sẽ xảy ra. Nhưng nếu lần 1 tung được 2 chấm, lần 2 tung được 1 chấm thì tổng 2 lần là 3 không chia hết cho 2 nên biến cố đã cho là ngẫu nhiên.


Câu 5:

Biến cố không thể là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyenthanh
20:30 - 21/04/2024

câu 4 : A đúng mà cc