Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Tập hợp số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 1261 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số nào dưới đây đang ở dạng phân số của số hữu tỉ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ab, với a, b ℤ; b ≠ 0.

Do đó ta sẽ đi tìm phân số có tử số, mẫu số đều là số nguyên và mẫu số khác 0.

Trong tất cả các phương án chỉ có phân số 20202021 thỏa mãn điều kiện trên nên là số đang ở dạng phân số của số hữu tỉ.

Ta chọn phương án A.


Câu 2:

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là ℚ.

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ dương?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0.

Ta có: 23=23<0; 32=32<0; 32=32<0;32=32>0.

Do đó 32 là số hữu tỉ dương.

Ta chọn phương án A.


Câu 4:

Cho hai số hữu tỉ 3,5 và 5,25, trên trục số nằm ngang, điểm 3,5 ở:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Với hai số hữu tỉ bất kì x, y, nếu x < y thì trên trục số nằm ngang, điểm x ở bên trái điểm y.

Ta có 3,5 < 5,25 nên 3,5 nằm ở bên trái điểm 5,25.

Ta chọn phương án B.


Câu 5:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số đối của số –3,5 là 3,5=72=312.

Do đó phương án C sai.

Ta chọn phương án C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

ts_sire official

bài rất hay

Bình luận


Bình luận

phan mạnh đức
20:09 - 28/12/2022

dễ
👍👍

Trần Trung Anh
16:11 - 26/04/2023

uk