Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án (Nhận biết)

  • 1005 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các món ăn yêu thích của học sinh lớp 7C ghi lại trong bảng sau:

Media VietJack

Dữ liệu định lượng trong bảng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.

Vậy dữ liệu định lượng trong bảng là số bạn yêu thích: 7, 3, 16, 5.

Các món ăn ưa thích: xúc xích, gà rán, pizza là dữ liệu định tính.

Ta chọn phương án B.


Câu 2:

Một số con vật sống trên cạn: cá voi, chó, mèo, ngựa. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu chưa hợp lí là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu chưa hợp lí là: cá voi vì cá voi không phải loài sống trên cạn.

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Thân nhiệt (°C) của bạn An trong cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:

Media VietJack

Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bạn An đo thân nhiệt cơ thể mình lúc 7h sáng bằng nhiệt kế, sau đó ghi chép số liệu thống kê theo từng ngày.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn Toán của 23 bạn học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Media VietJack

Quan sát bảng thống kê và cho biết có bao nhiêu loại mức độ thể hiện sự yêu thích?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Quan sát bảng thống kê ta thấy có 4 loại mức độ thể hiện sự yêu thích: không thích, không quan tâm, thích, rất thích.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Cho bảng thống kê tỉ lệ phần trăm về các loại vật nuôi trong một trang trại:

Media VietJack

Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong trang trại gồm các vật nuôi: bò, thỏ, lợn, gà, vịt là hợp lí.

Do đó phương án A và C là sai.

Dữ liệu tổng tỉ số phần trăm của các loại con vật lớn hơn 100% là chưa hợp lí.

Do đó dữ liệu chưa hợp lí trong bảng thống kê trên là dữ liệu về tỉ lệ phần trăm.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận