Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 1408 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sử dụng biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm của các loại huy chương được trao trong một cuộc thi dưới đây để trả lời Câu 1, Câu 2, Câu 3, Câu 4 và Câu 5.

Media VietJack

Biểu đồ biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm các loại huy chương được trao trong một cuộc thi.

Ta chọn phương án D.


Câu 2:

Số đối tượng được biểu diễn trong biểu đồ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có 4 đối tượng được biểu diễn trong biểu đồ (huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không có huy chương).

Ta chọn phương án D.


Câu 3:

Bảng thống kê nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát biểu đồ ta thấy:

Tỉ lệ phần trăm của các loại huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không có huy chương lần lượt là: 10%, 20%, 20%, 50%.

Do đó ta có bảng sau:

Media VietJack

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 4:

Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tỉ lệ phần trăm của các loại huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không có huy chương lần lượt là: 10%, 20%, 20%, 50%.

Do đó tỉ lệ phần trăm của đối tượng không có huy chương nào chiếm nhiều nhất là 50%.

Ta chọn phương án C.


Câu 5:

Tỉ lệ phần trăm của các đối tượng nào tương đương nhau?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tỉ lệ phần trăm của các loại huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, không có huy chương lần lượt là: 10%, 20%, 20%, 50%.

Do đó hai loại huy chương bạc, huy chương đồng có tỉ lệ phần trăm tương đương nhau đều là 20%.

Ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận