Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 537 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 1232 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có: 1232=132=1+32=42=2.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 2:

Tổng 12+53 bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 12+53=36+106=136 

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 35.52 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: 35.52=3.55.2=32.

Ta chọn phương án B.


Câu 4:

Thực hiện phép tính 23:43 ta được kết quả là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 23:43=23:43=23.34=2.33.4=12

Ta chọn phương án A.


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 571021 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có:

571021=571021

=15211021=151021

=2521=2521.

Ta chọn phương án C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận