Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương có đáp án (Nhận biết)

  • 433 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: a, 2a, 2a. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

V = a. 2a. 2a = 4a3 (đơn vị thể tích).

Ta chọn đáp án D.


Câu 2:

Thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 2 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lập phương có cạnh bằng 2 cm là:

V = 23 = 8 (cm3).

Ta chọn đáp án A.


Câu 3:

Diện tích hai mặt đáy của hình lập phương có cạnh là a bằng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích một mặt đáy của hình lập phương có cạnh bằng a là a2 (đơn vị diện tích).

Khi đó diện tích hai mặt đáy là 2a2 (đơn vị diện tích).

Ta chọn đáp án B.


Câu 4:

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có đáy với kích thước hai cạnh là 2 cm, 3 cm và chiều cao 4 cm là:

2.(2 + 3).4 = 40 cm2.

Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là 40 cm2.


Câu 5:

Diện tích xung quanh của con xúc xắc có các cạnh bằng 2 cm bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Con xúc xắc là một khối lập phương nên diện tích xung quanh của con xúc xắc này là: 4.22 = 16 (cm2).

Vậy diện tích xung quanh của con xúc xắc là 16 cm2.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận