Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng có đáp án

  • 595 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ đoạn thẳng dưới đây, hãy trả lời các câu 1 đến câu 6.

Media VietJack

Biểu đồ biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A.


Câu 2:

Tháng có doanh thu lớn nhất là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tháng 12 cửa hàng có doanh thu cao nhất (85 triệu đồng).


Câu 3:

Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng từ tháng:

+ Từ tháng 1 – 2 (tăng 2 triệu đồng);

+ Từ tháng 2 – 3 (tăng 2 triệu đồng);

+ Từ tháng 3 – 4 (tăng 2 triệu đồng);

+ Từ tháng 5 – 6 (tăng 14 triệu đồng);

+ Từ tháng 7 – 8 (tăng 10 triệu đồng);

+ Từ tháng 10 – 11 (tăng 18 triệu đồng);

+ Từ tháng 11 – 12 (tăng 15 triệu đồng).

Do đó, đáp án A và C đều đúng. Vậy đáp án D đúng.


Câu 4:

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Câu 5:

Đơn vị số liệu là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đơn vị số liệu là oC.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận