Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng có đáp án (Nhận biết)

  • 1375 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng:

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ đoạn thẳng có trục nằm ngang biểu diễn thời gian, trục thẳng đứng biểu diễn độ lớn của dữ liệu. Do đó A, B, C là sai.

Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc cho ta thấy được sự thay đổi của dữ liệu theo các mốc thời gian. Do đó D đúng.

Vậy ta chọn phương án D.

Sử dụng biểu đồ đoạn thẳng dưới đây để trả lời các câu hỏi từ Câu 2 đến Câu 5.

Media VietJack


Câu 2:

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về lượng mưa trung bình 6 tháng đầu năm của một địa phương năm 2020.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Đơn vị của thời gian và đơn vị số liệu lần lượt là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đơn vị của thời gian là tháng, đơn vị của số liệu là mm.


Câu 4:

Tháng nào có lượng mưa cao nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Quan sát biểu đồ ta thấy:

Lượng mưa của tháng 1 là: 15 mm;

Lượng mưa của tháng 2 là: 10 mm;

Lượng mưa của tháng 3 là: 8 mm;

Lượng mưa của tháng 4 là: 60 mm;

Lượng mưa của tháng 5 là: 225 mm;

Lượng mưa của tháng 6 là: 206 mm;

Vậy tháng 5 có lượng mưa cao nhất: 225 mm.

Ta chọn phương án C.


Câu 5:

Lượng mưa tăng trong những khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Từ tháng 1 đến tháng 2, lượng mưa giảm từ 15 mm xuống 10 mm. Do đó A sai.

Từ tháng 3 đến tháng 4, lượng mưa tăng từ 8 mm lên 60 mm;

Từ tháng 4 đến tháng 5, lượng mưa tăng từ 60 mm lên 225 mm.

Do đó B và C đều đúng.

Vậy ta chọn phương án D đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận