Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng có đáp án

  • 681 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về biểu đồ đoạn thẳng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ đoạn thẳng có trục thẳng đứng biểu diễn tiêu chí thống kê và trên trục đó đã xác định độ dài đơn vị thống kê.


Câu 3:

Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chiều cao của một cây đậu trong 5 ngày.

Theo em, ngày thứ 5 chiều cao của cây đậu tăng bao nhiêu so với ngày thứ 4?

Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chiều cao của một cây đậu trong 5 ngày. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngày thứ 5 cây đậu tăng nhiều nhất và tăng: 2,5 – 1,4 = 1,1 (cm).


Câu 5:

Cho biểu đồ biểu diễn số vụ tai nạn giao thông (TNGT) của nước ta trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020:

Cho biểu đồ biểu diễn số vụ tai nạn giao thông (TNGT) của nước ta trong giai đoạn  (ảnh 1)

Số vụ TNGT năm 2020 đã giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tỉ số phần trăm số vụ TNGT năm 2020 so với năm 2019 là:

(14 510 : 17 621). 100% = 82,34492…% ≈ 82,3%.

Vậy số vụ TNGT năm 2020 đã giảm khoảng 100% ‒ 82,3% = 17,7% so với năm 2019.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận