Trắc nghiệm Toán 7 Bài 4. Biểu đồ hình quạt tròn có đáp án

  • 678 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm thành phần của đất tốt cho cây trồng:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm thành phần của đất tốt cho cây  (ảnh 1)

Tỉ lệ phần trăm chất khoáng của đất tốt cho cây trồng là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào biểu đồ ta thấy tỉ lệ phần trăm chất khoáng của đất tốt cho cây trồng là 35%.


Câu 2:

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxy; khí nitơ; hơi nước, khí cacbonic và các khí khác.

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ theo thể tích trong không khí của: khí oxy; khí nitơ (ảnh 1)

Trong không khí, thành phần nào chiếm tỉ lệ cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khí nitơ chiếm tỉ lệ cao nhất với 78%.


Câu 3:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của khối 7:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của  (ảnh 1)

Số học sinh tham gia Cầu lông và Đá cầu chiếm bao nhiêu phần trăm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số học sinh tham gia Cầu lông chiếm 15%;

Số học sinh tham gia Đá cầu chiếm 25%.

Số học sinh tham gia Cầu lông và Đá cầu chiếm 15% + 25% = 40%.

Vậy số học sinh tham gia Cầu lông và Đá cầu chiếm 40%.


Câu 4:

Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây được giao cho cửa hàng A được biểu diễn bằng biểu đồ:

Tỉ lệ phần trăm các loại trái cây được giao cho cửa hàng A được biểu diễn bằng (ảnh 1)

Số lượng cam được giao gấp bao nhiêu lần số lượng mít?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lượng cam được giao chiếm 50%;

Số lượng mít được giao chiếm 5%;

Do 50% : 5% = 10 nên số lượng cam được giao gấp 10 lần số lượng mít.


Câu 5:

Một chai nước ép hoa quả bao gồm các thành phần (tính theo tỉ số phần trăm): nho: 65%, táo: 25%, mật ong: 10%. Trong các biểu đồ dưới đây, biểu đồ nào có thể biểu diễn các thành phần của chai nước ép hoa quả trên.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì chai nước ép hoa quả chỉ có 3 thành phần và các thành phần này có tỉ số phần trăm khác nhau nên chỉ có biểu đồ C thích hợp để biểu diễn các số liệu trên.

Vậy biểu đồ sau là biểu đồ biểu thị các thành phần của chai nước ép đó:

Một chai nước ép hoa quả bao gồm các thành phần (tính theo tỉ số phần trăm): nho (ảnh 5)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận