Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 1 có đáp án (Nhận biết)

  • 828 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số nào dưới đây không phải số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số hữu tỉ được viết dưới dạngab  với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0. Nên -12  là số hữu tỉ.

Các số 358 ; 0,125 cũng là số hữu tỉ vì đều viết được dưới dạng ab với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0; với 358  = 298 ; 0,125 =18 .

50 không là số hữu tỉ vì có mẫu số bằng 0.


Câu 2:

Phép tính 75+45  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack


Câu 3:

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab . Cách viết đúng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi viết lũy thừa bậc n của phân số ab, ta phải viết abtrong dấu ( ), tức là:abn.


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “−” đằng trước, ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” đổi thành dấu “−” và dấu “−” đổi thành dấu “+”.

Do đó: a – (b + c) = a – b + c là sai vì a – (b + c) = a – b – c.


Câu 5:

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… được viết gọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thập phân vô hạn tuần hoàn 3,45454545… có chu kì là 45 nên được viết gọn là 3,(45).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

tranduyquang
19:19 - 16/09/2022

hé lô bà zà

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:20 - 16/09/2022

hế lô ông zà

Ảnh đính kèm

tranduyquang
19:20 - 16/09/2022

hể lô ae nha

Ảnh đính kèm