Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 5 có đáp án (Nhận biết)

  • 777 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Các món ăn yêu thích của học sinh lớp 7C ghi lại trong bảng sau:

Media VietJack

Dữ liệu định lượng trong bảng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.

Vậy dữ liệu định lượng trong bảng là số bạn yêu thích: 7, 3, 16, 5.

Các món ăn ưa thích: xúc xích, gà rán, pizza là dữ liệu định tính.

Ta chọn phương án B.


Câu 2:

Một số con vật sống trên cạn: cá voi, chó, mèo, ngựa. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu chưa hợp lí là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu chưa hợp lí là: cá voi vì cá voi không phải loài sống trên cạn.

Ta chọn phương án A.


Câu 3:

Thân nhiệt (°C) của bạn An trong cùng khung giờ 7h sáng các ngày trong tuần được ghi lại trong bảng sau:

Media VietJack

Bạn An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bạn An đo thân nhiệt cơ thể mình lúc 7h sáng bằng nhiệt kế, sau đó ghi chép số liệu thống kê theo từng ngày.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 4:

Cho bảng thống kê tỉ lệ phần trăm về các loại vật nuôi trong một trang trại:

Media VietJack

Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong trang trại gồm các vật nuôi: bò, thỏ, lợn, gà, vịt là hợp lí.

Do đó phương án A và C là sai.

Dữ liệu tổng tỉ số phần trăm của các loại con vật lớn hơn 100% là chưa hợp lí.

Do đó dữ liệu chưa hợp lí trong bảng thống kê trên là dữ liệu về tỉ lệ phần trăm.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 5:

Sử dụng biểu đồ biểu diễn tỉ lệ phần trăm của các loại huy chương được trao trong một cuộc thi dưới đây để trả lời Câu 5, Câu 6 và Câu 7.

Media VietJack

Biểu đồ biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biểu đồ biểu diễn các thông tin về tỉ lệ phần trăm các loại huy chương được trao trong một cuộc thi.

Ta chọn phương án D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận