Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 1. Thu thập. Phân loại và biểu diễn dữ liệu (Nhận biết) có đáp án

  • 868 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dữ liệu thống kê là số còn được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu thống kê là số còn được gọi là số liệu.


Câu 2:

Ngọc tìm hiểu về các loài hoa yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được kết quả như bảng dưới đây:

Ngọc tìm hiểu về các loài hoa yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được kết  (ảnh 1)

Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu không phải là số?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hoa Hồng là dữ liệu cho dưới dạng chữ nên đây là dữ liệu không phải là số.


Câu 3:

Điều tra số con của 4 hộ gia đình trong ngõ thu được kết quả như bảng dưới đây

Điều tra số con của 4 hộ gia đình trong ngõ thu được kết quả như bảng dưới đây (ảnh 1)

Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu số?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

3 (số con trong gia đình Hoàng Trọng Việt) là dữ liệu số.


Câu 4:

Ninh ghi chiều cao (cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

130

145

− 150

141

155

151

Số liệu không hợp lí là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số liệu không hợp lí là: − 150 vì chiều cao không thể là số nguyên âm.


Câu 5:

Cho biểu đồ cột (hình vẽ) thể hiện sản lượng lương thức của Liên Bang Nga giai đoạn 1995 – 2005.

Cho biểu đồ cột (hình vẽ) thể hiện sản lượng lương thức của Liên Bang Nga giai đoạn 1995 – 2005. (ảnh 1)

Sản lượng lương thực của Liên Bang Nga năm 2002 là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nhìn vào cột biểu thị sản lượng lương thực năm 2022, ta thấy trên đỉnh cột đó ghi số 92,0 và đơn vị tính ghi trên trục thẳng đứng là triệu tấn. Vậy sản lượng lương thực của Liên Bang Nga năm 2002 là 92 triệu tấn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận