Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 2. Phân tích và xử lí dữ liệu (Nhận biết) có đáp án

  • 907 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây   Đối tượng thống kê là (ảnh 1)

Đối tượng thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đối tượng thống kê là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình.


Câu 2:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây   Tiêu chí thống kê là (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tiêu chí thống kê là sản lượng khai thác thủy sản (nghìn tấn).


Câu 3:

Cho biểu đồ (hình vẽ) thể hiện giá trị so sánh của xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005.

Cho biểu đồ (hình vẽ) thể hiện giá trị so sánh của xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005. (ảnh 1)

Giá trị nhập khẩu năm 2005 là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Giá trị nhập khẩu năm 2005 là 36,8 tỉ USD.


Câu 4:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây   Đối tượng thống kê là (ảnh 1)

Đối tượng thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đối tượng thống kê là các môn học: Văn, Sử, Địa, GDCD.


Câu 5:

Cho biểu đồ dưới đây

Cho biểu đồ dưới đây   Tiêu chí thống kê là A. An và Bình; (ảnh 1)

Tiêu chí thống kê là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tiêu chí thống kê là điểm kiểm tra của hai bạn An và Bình.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận