Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 3. Hai tam giác bằng nhau (Nhận biết) có đáp án

  • 271 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai tam giác bằng nhau là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có thể đặt chồng khít lên nhau.


Câu 2:

Cho ∆ABC = ∆MNP. Khẳng định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

∆ABC = ∆MNP nên:

A^=M^; B^=N^; C^=P^ (các góc tương ứng bằng nhau)

AB = MN; BC = NP; AC = MP (các cạnh tương ứng bằng nhau)

Vậy AB = MP là khẳng định sai.


Câu 3:

Cho hai tam giác ∆ABC và ∆DEF có: AB = EF, BC = FD, AC = ED và A^=E^ ;B^=F^ ; D^=C^. Cách kí hiệu nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét ∆ABC và ∆DEF có:

AB = EF, BC = FD, AC = ED (các cạnh tương ứng bằng nhau)

A^=E^ ; B^=F^; D^=C^ (các góc tương ứng bằng nhau).

∆ABC = ∆EFD.


Câu 4:

Chọn đáp án sai. Cho ∆MNP = ∆M'N'P'. Biết MN = 6 cm; M'P' = 4 cm; N'P' = 7 cmM^=55°. Khi đó

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì ∆MNP = ∆M'N'P' nên

MN = M'N' = 6 cm; NP = N'P' = 7 cm; MP = M'P' = 4 cm (các cạnh tương ứng bằng nhau)

M^=M'^=55°(hai góc tương ứng bằng nhau)

Vậy MP = 5 cm là đáp án sai.


Câu 5:

Cho ∆ABC = ∆MNP. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có ∆ABC = ∆MNP (giả thiết)

Suy ra: AB = MN; BC = NP; AC = MP (các cạnh tương ứng bằng nhau)

A^=M^ ;B^=N^; C^=P^ (các góc tương ứng bằng nhau)

Vậy BC = MP là khẳng định sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận