Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 4. Định lí (Nhận biết) có đáp án

  • 875 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Định lí thường được phát biểu ở dạng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Định lí thường được phát biểu ở dạng “Nếu … thì …”.


Câu 2:

Phần nằm giữa từ “Nếu” và từ “thì” là phần ……, phần nằm sau từ “thì” là phần …….

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống lần lượt là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phần nằm giữa từ “Nếu” và từ “thì” là phần giả thiết, phần nằm sau từ “thì” là phần kết luận.


Câu 3:

Chứng minh định lí là một tiến trình

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chứng minh định lí là một tiến trình lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận đúng.


Câu 5:

Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau” (hình vẽ). Kết luận của định lí là

Cho định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

GT

a // b

c cắt b tại A, c cắt a tại B

góc A1 và góc B1 là hai góc so le trong

góc A2 và góc B2 là hai góc so le trong

KL

B1^=A1^B2^=A2^


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận