Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản (Nhận biết) có đáp án

  • 703 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Biến cố ngẫu nhiên là biến cố

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể đoán trước được có xảy ra hay không.


Câu 2:

Kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố được gọi là kết quả thuận lợi.


Câu 3:

Khi tung một đồng xu cân đối một lần và quan sát mặt xuất hiện của nó. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khi tung một đồng xu, tập các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là: mặt sấp; mặt ngửa.

Vậy có 2 kết quả.


Câu 4:

Một hộp bút màu có nhiều màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu hồng, màu cam. Rút bất kỳ một chiếc bút trong hộp đó.

Sự kiện nào dưới đây là biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì trong hộp có bút màu xanh, vàng, đỏ, đen, hồng, cam nên khi rút một chiếc bút bất kỳ trong hộp đó thì:

- chắc chắn không thể rút được bút màu trắng, nâu.

- chắc chắn rút được một chiếc bút.

- rút được bút màu xanh là kết quả xảy ra ngẫu nhiên (có thể rút được hoặc không) ta không thể đoán trước được. Do đó sự kiện “Rút được bút màu xanh” là biến cố ngẫu nhiên.


Câu 5:

Trong một trò chơi, Xuân được chọn làm người may mắn để rút thăm trúng thưởng. Gồm 4 loại thăm: hai hộp bút màu, hai bức tranh, một đôi giày và một cái bàn. Xuân được rút thăm một lần. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với lá thăm Xuân rút được là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với lá thăm Xuân rút được là

{hai hộp bút màu; hai bức tranh; một đôi giày; một cái bàn}.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận