Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 1. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên có đáp án (Nhận biết)

  • 1139 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biến cố chắc chắn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biến cố chắc chắn là biến cố luôn xảy ra.

Do đó ta chọn phương án A.


Câu 2:

Biến cố không bao giờ xảy ra được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra.

Do đó ta chọn phương án B.


Câu 3:

Biến cố ngẫu nhiên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể biết trước là nó có xảy ra hay không.

Do đó ta chọn phương án D.


Câu 4:

Biến cố là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các sự kiện, hiện tượng xảy ra trong tự nhiên hay trong một phép thử nghiệm được gọi là biến cố.

Do đó phương án B, C đều đúng.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây không phải là một biến cố ngẫu nhiên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các sự kiện ở các phương án A, C, D đều là biến cố ngẫu nhiên vì ta không biết trước được kết quả của nó.

Sự kiện ở phương án B không phải là biến cố ngẫu nhiên vì số lượng quả táo trong chiếc giỏ là cố định.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyenthanh
20:29 - 21/04/2024

Vote 1 sao