Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 2. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên có đáp án (Thông hiểu)

  • 876 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Các tấm thẻ có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp. Gọi X là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số không lớn hơn 20”. Xác suất của biến cố X là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tất cả các tấm thẻ trong hộp đều được đánh số từ 1 đến 20, nên tất cả các số đều không lớn hơn (tức là nhỏ hơn hoặc bằng) 20.

Do đó biến cố X là biến cố chắc chắn.

Vì vậy xác suất của biến cố X là 1.

Ta chọn phương án C.


Câu 2:

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Gọi M là biến cố: “Gieo được mặt có số chấm là ước của 4”. Xác suất của biến cố M là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối thì có 6 kết quả có thể xảy ra đối với số chấm trên mặt xuất hiện của con xúc xắc là: 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 thì có 3 số là ước của 4 là 1; 2; 4.

Do đó xác suất xảy ra của biến cố M là PM=36=12.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 3:

Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố K: “Mặt xuất hiện là mặt sấp” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số kết quả có thể xảy ra khi tung đồng xu là 2 (mặt sấp hoặc mặt ngửa).

Do 2 kết quả đó đều có khả năng xảy ra như nhau nên PK=12.

Vậy ta chọn phương án B.


Câu 4:

Một chiếc hộp chứa 5 quả cầu màu đỏ và 9 quả cầu màu vàng. Các quả cầu có kích thước và trọng lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên hai quả cầu từ trong hộp. Xác suất của biến cố A: “Lấy được hai quả cầu màu trắng” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì trong hộp không có quả cầu màu trắng nào nên biến cố A là biến cố không thể.

Do đó xác suất của biến cố A là P(A) = 0.

Vậy ta chọn phương án D.


Câu 5:

Một chiếc bình thủy tinh đựng 1 ngôi sao giấy màu tím, 1 ngôi sao giấy màu xanh, 1 ngôi sao giấy màu vàng, 1 ngôi sao giấy màu đỏ. Các ngôi sao có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 ngôi sao từ trong bình. Cho biến cố Y: “Lấy được 1 ngôi sao màu tím hoặc màu đỏ”. Xác suất của biến cố Y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong bình có tất cả 4 ngôi sao có màu khác nhau: màu tím, màu xanh, màu vàng và màu đỏ.

Do các ngôi sao có cùng kích thước và khối lượng như nhau nên các ngôi sao đều có cùng khả năng được chọn.

Vì trong bình có 1 ngôi sao màu tím và 1 ngôi sao màu đỏ nên có 2 kết quả làm cho biến cố Y: “Lấy được 1 ngôi sao màu tím hoặc màu đỏ” xảy ra.

Do đó xác suất của biến cố Y là PY=24=12.

Vậy ta chọn phương án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận