Câu hỏi:

20/09/2022 230

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x+y2=0 . Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I1;1 , tỉ số k=12  và phép quay tâm O góc.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Gọi d1  là ảnh của d qua phép vị tự tâm I1;1 , tỉ số k=12 .

d1song song hoặc trùng với d nên phương trình của d1  có dạng: x+y+c=0

Lấy  thuộc d thì ảnh của nó qua phép vị tự nói trên là M'x';y'd1

Ta có: x'=kx+1kx0y'=ky+1ky0x'=12.1+112.1y'=12.1+112.1x'=0y'=0M'O .

Vậy phương trình của d1:x+y=0 .

Ảnh của d1 qua phép quay  âm O góc 45°  là đường thẳng Oy.

Vậy phương trình của d’ là x=0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ABC  đều cạnh 2. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp: Phép tịnh tiến TBC , phép quay QB;60°  , phép vị tự VA;3  thì ABCbiến thành ΔA1B1C1  . Diện tích ΔA1B1C1  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 1,462

Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn C:x2+y26x+4y23=0 . Phương trình đường tròn (C) là ảnh của đường tròn (C') qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v3;5  và phép vị tự VO;13  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 1,281

Câu 3:

Phép vị tự tỉ số k=-2 là phép đồng dạng tỉ số bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/09/2022 956

Câu 4:

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C)  và (C')   có phương trình lần lượt là x2+y24y5=0  x2+y22x+2y14=0 . Biết (C') là ảnh của  qua phép đồng dạng tỉ số k, khi đó giá trị k bằng:

Xem đáp án » 20/09/2022 943

Câu 5:

Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm A(4,3). Ảnh của A có được bằng cách thực hiện liên tiếp qua phép vị tự tâm O tỉ số 2 và phép tịnh tiến theo vectơ v3;2  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 548

Câu 6:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểmM0;3 . Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép  quay tâm O góc quay 90°  và phép vị tự tâm O, tỉ số k=5.

Xem đáp án » 20/09/2022 540

Câu 7:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x22+y22=4 . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp các phép vị tự tâm O tỉ số k=12  và phép quay tâm O góc 90° sẽ biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?

Xem đáp án » 20/09/2022 415

Bình luận


Bình luận