Câu hỏi:

20/09/2022 956

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C)  và (C')   có phương trình lần lượt là x2+y24y5=0  x2+y22x+2y14=0 . Biết (C') là ảnh của  qua phép đồng dạng tỉ số k, khi đó giá trị k bằng:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(C )  có tâm I0;2, bán kính R=2.

(C') có tâm I1;1, bán kính R=4.

Ta có (C) là ảnh của (C')  qua phép đồng dạng tỉ số k thì 4=k.3k=43.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho ABC  đều cạnh 2. Qua ba phép đồng dạng liên tiếp: Phép tịnh tiến TBC , phép quay QB;60°  , phép vị tự VA;3  thì ABCbiến thành ΔA1B1C1  . Diện tích ΔA1B1C1  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 1,477

Câu 2:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn C:x2+y26x+4y23=0 . Phương trình đường tròn (C) là ảnh của đường tròn (C') qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v3;5  và phép vị tự VO;13  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 1,317

Câu 3:

Phép vị tự tỉ số k=-2 là phép đồng dạng tỉ số bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 20/09/2022 978

Câu 4:

Trong hệ tọa độ Oxy cho điểm A(4,3). Ảnh của A có được bằng cách thực hiện liên tiếp qua phép vị tự tâm O tỉ số 2 và phép tịnh tiến theo vectơ v3;2  là:

Xem đáp án » 20/09/2022 562

Câu 5:

Trong mặt phẳng Oxy cho điểmM0;3 . Tìm tọa độ điểm M’ là ảnh của M qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép  quay tâm O góc quay 90°  và phép vị tự tâm O, tỉ số k=5.

Xem đáp án » 20/09/2022 557

Câu 6:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x22+y22=4 . Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp các phép vị tự tâm O tỉ số k=12  và phép quay tâm O góc 90° sẽ biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?

Xem đáp án » 20/09/2022 437

Bình luận


Bình luận