Câu hỏi:

24/09/2022 87

Tập xác định D của hàm số y=tanx+1sinx  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình m2+2cos2x2msin2x+1=0  có nghiệm.

Xem đáp án » 24/09/2022 268

Câu 2:

Nếu 1+sinx1+cosx=2  thì cosxπ4  nhận giá trị bằng

Xem đáp án » 24/09/2022 246

Câu 3:

Phương trình 7+8sinx4cos2x=0  tương đương với

Xem đáp án » 24/09/2022 226

Câu 4:

Hàm số y=sinx+tan2x  

Xem đáp án » 24/09/2022 216

Câu 5:

Biết tập nghiệm của phương trình 2cos2xcosx=1+2sin2xsinx  có dạng S=±aπ+kbπ,  k  với a,  b . Giá trị của 3a+b bằng

Xem đáp án » 24/09/2022 210

Câu 6:

Giá trị lớn nhất của hàm số y=2sin2x8cosxcos2x 

Xem đáp án » 24/09/2022 207

Câu 7:

Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

Media VietJack

Xem đáp án » 24/09/2022 195

Bình luận


Bình luận