Câu hỏi:

21/01/2023 107

Cho hàm số y=fx  limxfx=3  limx+fx=3 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

limxfx=3  nên y=3  một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

limx+fx=3  nên y=3  là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số  y=2x3x2 (C). Gọi M là điểm bất kỳ trên C , d là tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của đồ thị. Giá trị nhỏ nhất của d bằng

Xem đáp án » 28/01/2023 1,195

Câu 2:

Cho hàm số y=fx  liên tục trên R y=f'x  có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số  y=f(x) liên tục trên R  và y=f'(x)  có bảng biến thiên như sau  Đồ thị hàm số g(x)= 2020/f(x)-m  có nhiều nhất bao nhiêu (ảnh 1)

Đồ thị hàm số gx=2020fxmcó nhiều nhất bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Xem đáp án » 27/01/2023 855

Câu 3:

Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số y=x+2x2+2x+m23m  có ba tiệm cận. Tổng các giá trị của tập S bằng

Xem đáp án » 27/01/2023 563

Câu 4:

Cho hàm số y=fx  xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

Cho hàm số  y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng  (ảnh 1)

 

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=1fx3+x+3  

Xem đáp án » 27/01/2023 528

Câu 5:

Cho hàm số y=ax+bx+1 . Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điềm A0;  1  và có đường tiệm cận ngang là y=1. Giá trị a+b  bằng

Xem đáp án » 26/01/2023 504

Câu 6:

Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2x+3x1  tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

Xem đáp án » 27/01/2023 470

Câu 7:

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y= f(x)  có bảng biến thiên như sau   (ảnh 1)

 

Xem đáp án » 26/01/2023 420

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK