Câu hỏi:

26/01/2023 63

Xác định các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=x+1x2+2x3

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Tập xác định là D=\1;  3

Ta có  limx±y=0;  limx1±y=±;  limx3±=±

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là x=1;  x=3  và một tiệm cận ngang y=0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số  y=2x3x2 (C). Gọi M là điểm bất kỳ trên C , d là tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận của đồ thị. Giá trị nhỏ nhất của d bằng

Xem đáp án » 28/01/2023 1,271

Câu 2:

Cho hàm số y=fx  liên tục trên R y=f'x  có bảng biến thiên như sau

Cho hàm số  y=f(x) liên tục trên R  và y=f'(x)  có bảng biến thiên như sau  Đồ thị hàm số g(x)= 2020/f(x)-m  có nhiều nhất bao nhiêu (ảnh 1)

Đồ thị hàm số gx=2020fxmcó nhiều nhất bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Xem đáp án » 27/01/2023 979

Câu 3:

Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số y=x+2x2+2x+m23m  có ba tiệm cận. Tổng các giá trị của tập S bằng

Xem đáp án » 27/01/2023 631

Câu 4:

Cho hàm số y=fx  xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

Cho hàm số  y=f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng  (ảnh 1)

 

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=1fx3+x+3  

Xem đáp án » 27/01/2023 569

Câu 5:

Cho hàm số y=ax+bx+1 . Biết đồ thị hàm số đã cho đi qua điềm A0;  1  và có đường tiệm cận ngang là y=1. Giá trị a+b  bằng

Xem đáp án » 26/01/2023 533

Câu 6:

Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=2x+3x1  tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

Xem đáp án » 27/01/2023 509

Câu 7:

Tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=4x5xm  có tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung là

Xem đáp án » 26/01/2023 433

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK